Home Adres en Info Tarieven Garantie
Tel:  06 - 10949872
Garantie: De standaard garantie is de termijn die door de leverancier c.q. ontwikkelaar van het product wordt gehanteerd. Dit geldt voor de hardwarecomponenten van het product. Deze is te zien op de website van de leverancier. De niet op de site voorkomende producten kan de garantietermijn opgevraagd worden bij DaRo-ICT. Gerepareerde producten worden op basis van de fabrieksinstellingen geretourneerd. Wanneer is er geen aanspraak op garantie: 1. Bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door nalatigheid, ondeskundig gebruik of onjuist onderhoud; 2. Bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
  3. Bij reparaties verricht door uzelf of door derden, tenzij DaRo-ICT u daarvoor op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  4. Het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software. 5. Op de werking van besturings- en software producten wordt geen garantie gegeven. Deze zijn door andere leveranciers ontwikkeld en uitgebracht en hier dient de klant contact mee op te nemen. DaRo-ICT kan in deze bemiddelen maar kosten worden hierbij doorbelast. AANSPRAKELIJKHEID VAN DATA EN/OF SOFTWARE DaRo-ICT kan nimmer aansprakelijk worden gesteld van verlies van gegevens tijdens het uitvoeren van een reparatie. Bij de ter reparatie aangeboden product(en) zal de klant altijd dienen te zorgen voor een goede back-up. Ook voor het opnieuw invoeren of installeren van de betreffende gegevens, databestanden, besturingssysteem of programma's na reparatie is de klant zelf verantwoordelijk. DaRo-ICT kan dit verzorgen maar dan tegen betaling van installatiekosten.
Copyright: DaRo-ICT 2016
Home Adres en Info Tarieven Garantie Garantie Garantie